Here at the Park wordt een woon-werkgebouw voor young professionals, die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Carrière maken, ondernemen en wonen gaan hier hand in hand. Here at the Park ligt in het Kesslerpark in de Rijswijkse wijk Plaspoelpolder. Deze wijk vol leegstaande kantoorgebouwen wordt de komende jaren getransformeerd naar een dynamisch gebied waar 24/7 iets te doen is. Hier voel je straks een campusachtige vibe, die je ook voelt in het nabijgelegen At the park. Jong en levendig. Groen en stedelijk. Sportief en bedrijvig. Here at the Park. Hier wil je zijn

At the Park is de ontwikkeling van de voormalige Shell Campus Kessler Park nabij het station van Rijswijk. Na vertrek van Shell heeft de nieuwe eigenaar, Kadans Science Partners, in samenwerking met de gemeente een ontwikkelkader gemaakt. Dit ontwikkelkader, die is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2022 is de basis voor de ontwikkeling naar een prettige omgeving met een combinatie van werken, wonen en verblijven, waaronder:

– Huisvesting van innovatieve bedrijven, laboratoria en scholen
– Ruimte voor 1300 middenhuur woningen en 700 studio’s voor studenten, starters en young professionals
– Meer voorzieningen en grotere sociale veiligheid voor bestaande bewoners
– Investeringen van projectontwikkelaars in een groener openbaar gebied
– Kansen voor sterke verbetering van verkeer en station
– Gebied wordt living lab voor energietransitie rondom internationaal expertisecentrum voor geothermie Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy.

Met het akkoord van de gemeenteraad kunnen nu de financiële onderbouwing, participatie en mobiliteitsplan verder worden uitgewerkt. Op basis daarvan worden contracten gesloten met de initiatiefnemers in het gebied en de aangepaste bestemmingsplannen aan een nieuwe raad voorgelegd.

Het Havenkwartier (ongeveer 20 hectare) in Rijswijk wordt de komende jaren ontwikkeld tot gemengd werk- en woongebied. De bestaande bedrijvigheid (80.000 m2 o.a. Harbour Village) blijft behouden of wordt vernieuwd. Er worden 2000 tot 2500 woningen gerealiseerd door leegstaand of verouderd vastgoed te slopen of te transformeren. De bestaande oppervlakte aan kantoren (40.000 m2) komt te vervallen. Ongeveer 10.000 m2 bedrijfsruimte en 20.000 m2 kantoorruimte mag getransformeerd worden naar voorzieningen, zoals een hotel/ businesscentre (Sijthofflocatie), restaurant/café, buurtsupermarkt en medische voorzieningen.