Webontwikkeling, Hosting, Applicatieontwikkeling, Hard- en Software, IT-support, Internet en Telefonie, Systeem- en Netwerkbeheer