At the Park is de ontwikkeling van de voormalige Shell Campus Kessler Park nabij het station van Rijswijk. Na vertrek van Shell heeft de nieuwe eigenaar, Kadans Science Partners, in samenwerking met de gemeente een ontwikkelkader gemaakt. Dit ontwikkelkader, die is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2022 is de basis voor de ontwikkeling naar een prettige omgeving met een combinatie van werken, wonen en verblijven, waaronder:

– Huisvesting van innovatieve bedrijven, laboratoria en scholen
– Ruimte voor 1300 middenhuur woningen en 700 studio’s voor studenten, starters en young professionals
– Meer voorzieningen en grotere sociale veiligheid voor bestaande bewoners
– Investeringen van projectontwikkelaars in een groener openbaar gebied
– Kansen voor sterke verbetering van verkeer en station
– Gebied wordt living lab voor energietransitie rondom internationaal expertisecentrum voor geothermie Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy.

Met het akkoord van de gemeenteraad kunnen nu de financiële onderbouwing, participatie en mobiliteitsplan verder worden uitgewerkt. Op basis daarvan worden contracten gesloten met de initiatiefnemers in het gebied en de aangepaste bestemmingsplannen aan een nieuwe raad voorgelegd.