Superclean
Aan wie we leveren? Vanuit de grote nieuwe cleanroom bijvoorbeeld aan ASML en co-makers van hen. Dat moet allemaal dubbel verpakt en super gecleand zijn. ASML vereist natuurlijk een extreme reinheid en zo min mogelijk stofdeeltjes.

Technisch verhaal
Hoe we hier terecht zijn gekomen? Teesing is opgericht door de heer Teesing. Hij is als engineer begonnen met leveren van plaatsnijmachines. Een product wat hij daarbij had was Serto. Dat is radiaal in- en uitmonteren. Een beetje technisch verhaal maar het gaat daarbij om het hogere segment koppelingen. Vanuit de plaatsnijmachines heeft het bedrijf zich meer ontwikkeld richting groothandel en vervolgens tot wat we nu zijn.

Management by out in 2007
Meneer Teesing is in Scheveningen begonnen als ik het goed heb en later zat hij in Den Haag. Hij is in de Plaspoelpolder begonnen. Vervolgens heeft zijn zoon het een tijd voortgezet. Vervolgens is er in 2007 een management by-out geweest; drie managers hebben het bedrijf toen overgenomen.

High end bedrijven in de polder
Ja, inderdaad wel bijzonder dat er een aantal high-end bedrijven zitten in de Plaspoelpolder, zoals onze achterbuurman EPO en Shell in het andere deel van de polder. We zaten trouwens eerder op een andere plek in dezelfde straat. Toen op nummer 40, nu op nummer 7. We barstten daar volledig uit onze jas.

Verdiepingsvloer eruit
We hebben toen overal gekeken: op de Binckhorst, in Rotterdam, Schiedam en ga zo maar door. En uiteindelijk kwam een partij met dit pand. Het ANP had er jaren gezeten. Daarom had het gehele pand kantoorfunctie, maar wij hadden een groot magazijn nodig. Goed, dat hebben we opgelost door er een verdiepingsvloer tussenuit te halen. Kantoor d’r uit en magazijn d’r in. Eind 2018 hebben we het pand aangekocht en op 1 januari 2020 zijn we volledig overgegaan.

Verbeterpunten
Of er nog verbeterpunten zijn in de polder? Altijd! Kijk maar naar de overkant. Op zich een prima pand maar het gras staat tot aan de gevel. Leeg en vervallen. Onkruid drie duimen dik. Een aantal panden zijn wel in beheer van Nederlandse partijen maar vaak zitten de eigenaren in het buitenland. En dat wil de boel nog wel eens vertragen, om het zo maar te zeggen… Dat ze het lang leeg laten staan om vervolgens de bestemming gewijzigd te krijgen. Dat vereist regie. Vooral van de gemeente. Die zouden eigenaren daar veel meer op aan mogen spreken.

Mooie binnenkomer
Naast leegstand is ook onderhoud een punt van aandacht. Vooral het groenonderhoud. Neem die nieuwe rotonde. Prima dat die er ligt maar het gras staat inmiddels boven kniehoogte. Mooi kruispunt. Echt een binnenkomertje maar hou het dan een beetje bij!

Harmonie
De BBR doet wat mij betreft prima werk. (Lachend) Zoals wij het altijd zeggen: Hoe meer harmonie tussen de verbindingen, des te beter een systeem werkt! Dit geldt voor zowel technische processen als voor mens-tot-mens relaties.

www.teesing.nl